Sayılarla OBA Makarna
0m2
Toplam Alan
0m2
Toplam Kapalı Alan
0ton/gün
Buğday Kırma
0ton/gün
Makarna Üretimi