İnsan Kaynakları Politikamız

Birlikteliğe önem verip, huzurlu bir çalışma ortamı sağlayıp güven odaklı ilişkiler kurarak Tüm Oba Makarna ailesini olumlu yönde destekleyip değer yaratmaktır. Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini destekleyip, adalet içinde fırsat eşitliği yaratmayı gözetmek temel prensibimizdir.

Oba Makarna’da Gelişim;

• Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza fırsat vermek,
• Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasına önem vermek,
• Tüm İK süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmak,
• Kalite Politikalarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,
• Oba Akademi ile eğitimi, gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
• Çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Oba Ailesine kazandırmak,
• Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
• Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yapmak,
• Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek,
• Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu bir firma olarak çalışan profilimizi daha da güçlendirmek.